Επίσκεψη στην Εστία Επιστημών

Η Εστία Επιστημών Πάτρας οργανώνει δραστηριότητες για ομάδες μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερα ομάδες ανθρώπων που νιώθουν την ανάγκη να κατανοήσουν τις έννοιες, τα φαινόμενα και τα επιτεύγματα της επιστήμης.

Η οργάνωση και ο προγραμματισμός των επισκέψεων στην Εστία Επιστημών Πάτρας γίνεται κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Εστίας Επιστημών Πάτρας.

Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Εστία Επιστημών Πάτρας:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  • +30 2610990800
  • +30 2610991555
  • +30 6970657266
Καθημερινά   14:00-15:30

EMAIL

info4psc@gmail.com

Πού θα μας βρείτε

Η Εστία Επιστημών Πάτρας βρίσκεται στην οδό
Αγίας Παρασκευής 26504 Πλατάνι, Πάτρα.
ΟδηγίεςΣυντεταγμένες:    38°18’05.0″N   21°49’00.3″E

Info!

Η Εστία έχει αναπτύξει διδακτικές δραστηριότητες στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής, με αποδέκτες τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους φοιτητές των θετικών και παιδαγωγικών επιστημών.

Αφορά επίσης στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμορφωτικού χαρακτήρα και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αντλήσουν στοιχεία και εμπειρίες επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εκπόνηση πανεπιστημιακών διατριβών.