Εστία Επιστημών Πάτρας

Το 2009 εγκαινιάστηκε η λειτουργία της Εστίας Επιστημών Πάτρας, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο πρότυπης εγκατάστασης του ΚΠΕ. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Εστίας, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με σημαντικούς τομείς και επιτεύγματα των θετικών επιστημών μέσα από διαδραστικά εκθέματα/ παιχνίδια, ακολουθώντας μία εναλλακτική προσέγγιση που υπερβαίνει τα στερεότυπα του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος, δρώντας συμπληρωματικά με αυτό.

Η Εστία έχει αναπτύξει διδακτικές δραστηριότητες στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής, με αποδέκτες τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους φοιτητές των θετικών και παιδαγωγικών επιστημών, τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμορφωτικού χαρακτήρα και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αντλήσουν στοιχεία και εμπειρίες επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εκπόνηση πανεπιστημιακών διατριβών.

Συντονιστής Επιστημονικού Συμβουλίου

Hearth Coordinator S. Pnevmatikos

ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Συντονιστής Επιστημονικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος του Κέντρου Παιδείας Επιστημών

"Η Εστία Επιστημών είναι ένας χώρος αναζήτησης της γνώσης, ανοιχτός και προσιτός στους μαθητές, στους φοιτητές, αυριανούς καθηγητές, που θέλουν να προσεγγίσουν με το δικό τους τρόπο και να κατανοήσουν τις έννοιες, τα φαινόμενα, τα επιτεύγματα της Επιστήμης. Ένας χώρος ελέυθερης σκέψης, επικοινωνίας, σύμπραξης των νέων που επιθυμούν να ανταλλάξουν απόψεις, αντιλήψεις και παρατηρήσεις στα θέματα της Επιστήμης και της Παιδείας, αλλά και να διαμορφώσουν προτάσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κι ευθύνες απέναντι στο πλήθος των γνωστικών ερεθισμάτων. Αναζητούμε και προτείνουμε μια άλλη προσέγγιση της γνώσης, πέρα από τα στερεότυπα του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος, μια άλλη μορφή Σχολείου."