Η Μαθησιακή Δραστηριότητα

Η αέναη αναζήτηση της γνώσης

students collaborating

Στην Εστία Επιστημών Πάτρας oι μαθητές αναζητούν τη γνώση με τα δικά τους μέσα και τη διακριτική συμβολή των επιστημονικών συνεργατών της Εστίας. Η Εστία Επιστημών Πάτρας προσφέρει γνώση έξω από τα στερεότυπα του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Η «παρατήρηση» είναι μία σύνθετη διαδικασία και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση και η ταξινόμηση των εμπειριών που προκύπτουν από αυτήν.

Τα ερεθίσματα και οι προβληματισμοί που προκαλούνται από την παρατήρηση των διαδραστικών εκθεμάτων οδηγούν στην ανάπτυξη λογικών συλλογισμών που, εφόσον διαθέτουν εσωτερική συνέπεια, προχωρούν σε αφαιρετικό επίπεδο με ζητούμενο την «κατανόηση» των πρωτογενών αρχών. Οι μαθητές, μετά την καταγραφή των παρατηρήσεων, συνεργάζονται κατά ομάδες και αναλύουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, έχοντας στη διάθεσή τους τη διακριτική συνεισφορά των επιστημονικών συνεργατών της Εστίας ώστε να αίρονται οι ενδεχόμενες αντιφάσεις των συλλογισμών τους.

Κατόπιν, αποφαίνονται για τα αίτια των φαινομένων που παρατήρησαν και θέτουν τα συμπεράσματά τους στην κρίση των μαθητών των άλλων ομάδων. Τέλος, καταλήγουν στη «δράση» με ζητούμενο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την έκφραση της δημιουργικότητας τους και την ανάληψη ευθύνης σε σχέση με τη γνώση που απέκτησαν.


Η Διαδικασία σε 3 Φάσεις

Ανακαλύπτουμε τα εκθέματα: Αλληλεπίδραση με τα εκθέματα και καταγραφή παρατηρήσεων

Οι μαθητές χειρίζονται τα εκθέματα και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους καταλήγοντας στη διατύπωση ερωτημάτων και προβληματισμών, με τη διδακτική συμβολή των καθηγητών της Εστίας. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι καθηγητές του Σχολείου.

students collaborating over exhibits

Διαλογική συζήτηση για την κατανόηση των φαινομένων

Κάθε μια από τις ομάδες εργασίας συσκέπτεται σε αντίστοιχη ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Εστίας, με σκοπό την σε βάθος κατανόηση της θεματικής ενότητας, με την διδακτική συμβολή των καθηγητών της Εστίας. Στο τέλος της συζήτησης, η κάθε ομάδα επιλέγει δύο εκπροσώπους οι οποίοι θα συντονίσουν την μετέπειτα παρουσίαση των συμπερασμάτων της.

students collaborating with teacher

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους

Κάθε μια από τις ομάδες μαθητών, συντονισμένη από τους εκπροσώπους της, παρουσιάζει τα συμπεράσματα της στο σύνολο των μαθητών, στο αμφιθέατρο της Εστίας. Οι μαθητές των άλλων ομάδων διατυπώνουν τις απορίες τους και αναπτύσσεται διαλογική συζήτηση. Οι καθηγητές παρεμβαίνουν αν προκύψει ανάγκη για ουσιαστικότερη κατεύθυνση του διαλόγου.

students presenting their results
Card image cap

Πώς οι μαθητές συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία

Οι τάξεις των Σχολείων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις μορφωτικές δραστηριότητες της Εστίας Επιστημών Πάτρας, επικοινωνούν διαμέσου του καθηγητή τους με την Εστία ώστε να καθοριστεί η ημερομηνία επίσκεψης. Τα Σχολεία και οι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στις μορφωτικές δραστηριότητες του Κέντρου Παιδείας Επιστημών.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Επίσκεψης Σχολείου

Για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ